Strategie

Strategische vragen over de optimalisatie van uw vastgoedportefeuille, over de aanpak van een projectontwikkeling of de eigen bedrijfshuisvesting? Stadim begeleidt hierbij overheden, bedrijven, ontwikkelaars en particulieren.

Maak de juiste keuze met onderbouwd advies

We helpen kleine en grote investeerders te kiezen bij de aan- en verkoop van eigen vastgoed. Zowel voor eigen gebruik als voor opbrengsten uit exploitatie. Vaak onderzoeken we in welke mate de kosten van een renovatie zich terugverdienen. We objectiveren de financiële aspecten van de keuze en wegen deze af tegen andere criteria.

We adviseren ontwikkelaars omtrent de optimalisatie van een project. We behandelen de fasering, doelgroepen, de verfijning van het programma en de prijszetting en berekenen het rendement op de investering en op eigen vermogen (ROI en ROE). We vertrekken hierbij vanuit onze kennis van de regionale en lokale markt. We houden altijd rekening met duurzame, bouwtechnische, fiscale, juridische en economische inzichten.

We ondersteunen overheden en bedrijven in het maken van strategische keuzes bij voorstellen rond herlocatie. We houden rekening met de locatiecriteria en de investeringskosten, en wegen die af tegenover eventuele opbrengsten.

We ondersteunen overheden in de voorbereidende fase van PPS-ontwikkelingen. We definiëren samen met ontwerpers en juristen een haalbaar en wenselijk programma en PPS-project.

Hebt u een strategische vastgoedvraag?

Informatie aanvragen