Digitale applicaties

Naast ons digitaal aanbod bouwen we ook digitale diensten uit, zowel voor residentieel als voor professioneel vastgoed. Zo hebben we al een aantal applicaties in ons aanbod, een deel daarvan valt onder licentie. Deze applicaties worden aangeboden en beheerd door het daarvoor specifiek opgericht zusterbedrijf StadimData BV. Zo zetten we onze overtuigingen kracht bij om voortdurend te blijven innoveren. Dankzij onze eigen data-omgeving en de analyse via Data Science (AI) kunnen we extra inzichten verschaffen en bepaalde processen van onze klanten efficiënter maken.

Onze publieke applicaties

U kan vandaag gebruik maken van twee applicaties die vrij toegankelijk zijn op deze site en waarvoor geen licentie vereist is.

Immolevel

De Immolevel-app biedt per gemeente een overzicht van vastgoedgegevens (zoals aantal en type woningen, gemiddelde oppervlaktes, aantal transacties en de gemiddelde prijzen) en is gebaseerd op de data gepubliceerd door Statbel. Deze app is gratis en hier te raadplegen op de website.

Open applicatie

Immulator

De Immulator-app geeft u een idee van de indexering van uw standaardwoning. Na het invoeren van de basisgegevens van uw woning krijgt u een rapport met de actuele waarden op basis van de ingevoerde gegevens betreffende uw eigendom en de indexatie. U kan deze app hier raadplegen op deze website.

De app is betalend via een in-app-betalingssysteem.
U betaalt € 9,95 voor 1 credit, € 97,5 voor 10 credits, € 475 voor 50 credits of € 895 voor 100 credits

Open applicatie

Onze applicaties onder licentie

Onze andere applicaties vallen onder licentie. Als u graag beschikt over een licentie kan u ons contacteren voor meer informatie. De apps zijn geschikt voor waarderingen, marktinzichten en portfolio-analyses of om indexeringen te berekenen.

Waardering App ‘Human in the loop’

Residentieel

Via deze app bekom je een gecertificeerde waardering door input van de nodige parameters. Onze waarderingsexpert doet een online manuele controle en plaatsbezoek indien gewenst.

Waarde-oordeel AVM (Automated Valuation Model)

Residentieel

Deze app biedt na input van de nodige parameters een geautomatiseerd waardeoordeel op basis van machine learning-algoritmes, waarin onze expertise en ‘data learnings’ worden samengebracht.

Waardering App - Powered by DCF

Investering

Deze app stelt de gebruiker in staat om alle parameters van het vastgoed in te brengen die leiden tot een waardering vanuit oogpunt investeerder of eigen gebruiker. Onze waarderingsexpert bezoekt het vastgoed en valideert de output.

Waardeoordeel – Powered by DCF

Investering

Via deze app bekom je na input van de nodige parameters een waardeoordeel op basis van machine-learning-algoritmes voor de verschillende DCF-model-drivers, onze kennis van de markt en unieke data.

Sensitiviteits App

Investering

Deze app stelt de gebruiker in staat om voorgedefinieerde sleutelparameters te wijzigen en een bestaand waarderingsverslag te onderwerpen aan een sensitiviteitsanalyse.

Portfolio Analyse dashboard

Deze applicatie biedt een dynamisch gedetailleerd overzicht van de belangrijkste waardedrivers en kenmerken van uw vastgoedportefeuille.

Marktinzichten dashboard

Deze tool stelt de gebruiker in staat om informatie over de markt in te winnen en te gebruiken voor marktanalyse en informatie over vastgoed.

Immulator XL

Residentieel

Via deze applicatie kan je een groter aantal eigendommen indexeren op basis van het adres, het type eigendom en andere basisgegevens. Dat garandeert een up-to-date waardering van de portfolio.

Niet-residentiële Index

Niet-residentieel

Deze app laat toe een commercieel eigendom te indexeren via een index per type eigendom (logistiek en industrie, zorgvastgoed, retail...) op basis van economische drivers, marktkennis en een unieke set van data.

Meer weten over onze applicaties en licenties?

Contacteer ons