Over Stadim

In 1996 beslisten Paul De Wael en Philippe Janssens om Stadim op te richten. Hun jarenlange ervaring in analyse en evaluatie van vastgoed en een professioneel en gedreven team, vormen de fundamenten van het bureau. Sinds 2012 versterkt ook Céline Janssens (Master in Economics & Real Estate) het team als nieuwe partner.

Als u kiest voor Stadim, kiest u voor een bureau dat uw vertrouwen hoog in het vaandel draagt. U kiest voor een multidisciplinair team van experten, die samen meer dan 200 jaar ervaring op de teller hebben. Ervaring die wij ook graag met u delen. Let’s value values, together.

Over Stadim logo
Ons team

Onze 4 pijlers

Sinds de oprichting van Stadim steunen we steeds op dezelfde 4 pijlers: ervaring, exclusiviteit, expertise en economie. Zij staan garant voor de meerwaarde die wij bieden voor uw opdracht.

Ervaring

Op basis van ervaring en binding met de praktijk heeft Stadim een historisch inzicht ontwikkeld in de vastgoedmarkt, dat voortspruit uit decennialang opgebouwde tijdreeksen en detailgegevens. We volgen ook de laatste ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en zetten in op systematische en geografische innovatie. Zo is Stadim uw betrouwbare partner voor de toekomst.

Exclusiviteit

Stadim is de aanbieder van exclusief cijfermateriaal dat geanalyseerd wordt aan de hand van financieel-economische parameters. Stadim sluit elke activiteit als vastgoedmakelaar of -ontwikkelaar uit, waardoor we een unieke onafhankelijke positie aanbieden.

Expertise

Het Stadim team bestaat uit experten met voeling voor de vastgoedmarkt. De gehanteerde methodiek is gebaseerd op discounted cashflow (DCF), aangevuld met de kapitalisatiemethode wanneer gewenst. Referentieprijzen enerzijds en verdisconteren van toekomstige opbrengsten anderzijds vormen de pijlers van Stadim.

Economie

Stadim adviseert en assisteert beleggers, fondsen (GVV, AIV…), bedrijven, financiële instellingen en overheden. We waarderen alle types vastgoed over de hele Benelux: kantoren, retail, residentieel, logistiek en nijverheid, zorgvastgoed, lucht- en zeehavens… En dat steeds met een sterk accent op het marktpotentieel.

European Valuers’ Association

De European Valuers’ Association (EVA) bundelt de krachten van toonaangevende onafhankelijke schattingsbureaus in Europa. Sinds maart 2018 is ook Stadim lid van deze alliantie, samen met nog zeven andere topspelers uit het buitenland op het domein van vastgoedschattingen. De organisatie bestrijkt vandaag reeds 11 Europese landen. Dankzij dit netwerk kan elk lid zijn diensten niet alleen nationaal, maar ook op Europees niveau aanbieden en klanten over het hele continent een gelijkvormig, kwalitatief hoogstaand en onafhankelijk advies voorleggen. De alliantie telt meer dan 250 professionele schatters en behandelde in 2017 zo’n 50.000 dossiers met een totale waarde van ruim 350 miljard euro.

Visie

Over Stadim Visie

Als algemeen economisch uitgangspunt geldt “vastgoed is waard wat het in de toekomst kan opleveren”. Hierbij dient uiteraard in minus rekening gehouden te worden met de kosten die gemaakt moeten worden om deze toekomstige opbrengst mogelijk te maken. Deze opbrengst in de toekomst kan naargelang de invalshoek voortspruiten uit:

  1. Bij een project (standpunt promotor-ontwikkelaar): de netto-opbrengst van de verkoop.
  2. Bij een investeerder: de netto huuropbrengst over langere termijn en de herverkoopwaarde na deze termijn.
  3. Bij een eigenaar-gebruiker: de netto gebruikswaarde over langere termijn en de herverkoopwaarde na deze termijn.

Essentieel is het onderscheid tussen de belangen van enerzijds de projectgebonden partijen (ontwikkelaar, aannemer, architect, makelaar, …) en anderzijds de investeerder of eigenaar-gebruiker. Voor de projectgebonden partijen is financieel beschouwd enkel de beoogde opbrengst op relatief korte termijn van belang. Voor de investeerder of de eigenaar-gebruiker spelen andere factoren en de toekomstige verwachtingen hieromtrent een determinerende rol.