Sustainable finance

Duurzaamheid en financiering zijn steeds vaker aan elkaar gelinkt. Stadim helpt u dan ook graag verder in het stabiliseren en optimaliseren van de waarde van uw assets. Niet enkel door strategisch advies, maar ook door op asset niveau de juiste acties te gaan bepalen met betrekking tot het duurzamer maken van deze panden.

Of er aan wettelijke rapportering voldaan moet worden of niet, is eigenlijk een secundaire vraag. Er gaan gegevens moeten geleverd worden aan investeerders, banken, institutionele, klanten, ... zodat zij kunnen voldoen aan hun rapporteringsvereisten. Vragen gaan naar de toekomst toe alleen maar toenemen en steeds vaker gaat de wetgever ook data opvragen uit metingen en niet enkel uit inschattingen of berekeningen.

In het kader van het aanleveren van de nodige data, bepalen we graag welke er kan en moet gemeten of verzameld worden en hoe deze best te rapporteren valt. Daarbij is de analyse en interpretatie van de gemeten data om daaruit conclusies te trekken een service die we graag aanbieden.

The future is verified sustainability

Stadim werkt aan tastbare oplossingen voor uitdagingen van vandaag en morgen.
De koppeling tussen de waarde en het duurzame karakter van het vastgoed is de rode draad doorheen de producten.  
Sustainability due diligence
- Gap-analyse met betrekking tot toekomstige regelgeving en de markt
- Identificatie en optimalisatie Principal Adverse Impact
Sustainability Masterplanning
- Roadmap naar sustainability voor de portefeuille
- Policy creation met betrekking tot ESG
Sustainability reporting en strategy support (voor vastgoed)
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
- Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
- Data analyse en captatie support
Feasibility van sustainable investeringen
- Impact op de waarde(vastheid) van het vastgoed 
- Impact op de duurzaamheidsscore (SFDR, CSRD, CO2, policy, …)
Bespoke 
- Sustainability is company specific, we bespreken graag uw specifieke noden

Stadim Antwerpen

Mechelsesteenweg 180 (C-hive)
2018 Antwerpen

+32 (0)3 286 81 20

Find parking options here

Stadim Brussels

Havenlaan / Avenue Du Port 86c (B7A)
Tour & Taxis, 1000 Brussels

+32 (0)2 899 09 80

Find parking options here