Stadim ESG

Om uw ESG-keuzes zo effectief en efficiënt mogelijk te verwezenlijken, werken we steeds op basis van een datagedreven aanpak, zowel vanuit technisch als financieel-economisch oogpunt.

ESG scan & roadmap

In samenwerking met onze technische partners bouwen we een stappenplan om klimaatneutrale en duurzame gebouwen te realiseren op basis van:
● Gebouwinformatie (as-build bestanden, technische fiches, plannen...) en on-site bezoeken
● Analyse, simulaties en benchmarking van ESG-prestaties van gebouwen

ESG-scenario, -analyse & -valuatie

● We stemmen de ESG- en koolstofreductiestappen nauwkeurig af om duurzame waardecreatie op lange termijn te garanderen op maat van uw vastgoedportefeuille.
● We voeren financiële analyses uit van investeringen in functie van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen (incl. reële waarde, ROI, huurprijzen, ...)

ESG-data & -rapportage

We helpen klanten bij het opbouwen en structureren van een complete ESG-vastgoeddatabase, ter voorbereiding op:
● alignment met de EU Taxonomie
● de CSRD-rechtlijn en SFDR-rapportage
● GRESB benchmarking

Stadim Antwerpen

Mechelsesteenweg 180 (C-hive)
2018 Antwerpen

+32 (0)3 286 81 20

Find parking options here

Stadim Brussels

Havenlaan / Avenue Du Port 86c (B7A)
Tour & Taxis, 1000 Brussels

+32 (0)2 899 09 80

Find parking options here