Projectanalyse

Stadim onderzoekt de haalbaarheid van projecten en gebiedsontwikkelingen in elke fase van de vastgoedcyclus. We houden daarbij rekening met de marktsituatie, het juridisch kader en de omgevingsfactoren. Zo adviseren we rond programma en strategie, en begeleiden we de klant naar een optimalisatie van zijn grondwaarde.

Uw adviseur in de verschillende fases in het ontwikkelingsproces

Initiatiefase

Eerste plannen, initiatieven en coalitievorming richting een concrete (her)ontwikkeling.

Stadim zorgt voor:

 • Afbakening van de probleemstellingen.
 • Belanghebbenden en stakeholders: overzicht en risicoanalyse.
 • Waardering eigendom ‘as-is’.
 • Waardering ontwikkelingspotentieel (grote lijnen).
 • Verdere strategie: partners, grondverwerving, verkoopwaarde …

Ontwerpfase: Masterplan

Opmaak van een ontwikkelingsplan en/of voorontwerp gedragen door de betrokken publieke instanties.

Stadim zorgt voor

 • Begeleiding van het ontwerpteam.
 • Doorrekening van resulterend ontwikkelingspotentieel van de verschillende scenario’s.
 • Koppeling marktpotentieel aan het programma.
 • Voorstellen tot optimalisatie.

Ontwerpfase: Opmaak RUP

Opmaak juridisch bindend plan met bestemmingen en voorschriften voor ontwikkeling.

Stadim zorgt voor:

 • Begeleiding of vertegenwoordiging van het ontwerpteam of eigenaar in de fase van de opmaak van een RUP.
 • Doorrekening ontwikkelingspotentieel.
 • Inschattingen van de impact van bepaalde voorschriften (lasten, kwaliteit, bouwhoogtes, oppervlaktes) op de residuele grondwaarde.

Ontwerpfase: Ontwerp

Opmaak ontwerp op basis van geldende voorschriften (RUP of andere)

Stadim zorgt voor:

 • Inschatting van de impact van ontwerpkeuzes (bouwkost, volumetrie, oppervlaktes) op de ontwikkelingswaarde.
 • Verfijnen programma op basis van marktinzichten.

Realisatie: Uitvoering

Uitvoering van het programma in verschillende fases.

Stadim zorgt voor

 • Opvolging van de ontwikkeling vanuit financieel/economisch standpunt.
 • Update marktpotentieel gekoppeld aan verfijning programma verdere fases.
 • Sensitiviteitsanalyse.
 • Cashflow-analyse met berekening van ROI en ROE (rendement op Investering en op Eigen vermogen).

Begeleiding nodig bij uw project?

Contacteer ons