Stadim in de pers: Investeren in vastgoed

Wat moet een potentieel investeerder weten over de impact van Covid-19 op de vastgoedsegmenten? Deze vraag werd voorgelegd aan Céline en Pieter van Stadim en verscheen op donderdag 22 oktober 2020 in De Standaard.

“In tegenstelling tot wat misschien wordt gedacht, geeft de algemene trend geen significante daling aan in elk type vastgoed”, zegt Pieter Staelens, vastgoedschatter en adviseur bij Stadim. “Het is wel zo dat er zich een aantal belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan.”

Lees hier het volledige interview
(bron: De Standaard, 22 oktober 2020 uit bijlage INVESTEREN IN VASTGOED, p. 2 en 3)