Kotkompas 2020: Analyse van de Belgische Markt van Studentenhuisvesting

Tegen 2030 is er behoefte aan 95.000 extra koten in België. Dat is één van de conclusies uit een marktstudie van Stadim & Diggit StudentLife.

Met de Kotkompas 2020 willen we meer inzicht en duidelijkheid brengen in de markt van studentenhuisvesting. We geven je hieronder graag de samenvatting mee, maar je kan ook het volledige rapport raadplegen of lezen wat DE TIJD erover schrijft.

Samenvatting Kotkompas 2020:

De Belgische markt van de studentenhuisvesting is een dynamische markt in volle evolutie, die zich ontpopte tot een op zichzelf staande en stilaan mature asset class. Ze wordt gekenmerkt door een fragmentering waarbij sterke lokale verschillen bestaan op het vlak van vraag, aanbod, regelgeving en in het algemeen bruikbare en heldere data. 

Studentenhuisvesting wordt in eerste instantie gedreven door de studentenpopulatie, onder impuls van demografie en democratisering. Beide factoren worden verwacht gunstig te evolueren, met een stijging van de jongerenpopulatie in de periode 2023-2031. Voor internationale studenten spelen o.m. (inschrijvings)kosten, onderwijskwaliteit en English Taught Programs een belangrijke rol. Een tweede belangrijk factor is het aantal niet-thuiswonende studenten (Kotratio), die sterk verschilt van stad tot stad. Daarnaast hebben socio-economische en fiscaal-financiële factoren, reglementering en beleidskeuzes een impact op deze markt. 

De Top 10-studentensteden vertegenwoordigen ca. 90% van de Belgische studentenpopulatie. Brussel is met 110.000 studenten de grootste Belgische “studentenstad”. Gent en Luik zijn de grootste studentensteden in Vlaanderen resp. Wallonië. België telt naar schatting 472.000 studenten, waarvan ca. 15% (Vlaanderen) resp. 24% (Brussel-Wallonië) internationale studenten. Dit aantal zal naar verwachting verder toenemen tot 606.000 (2030), waarvan 160.000 internationale studenten. 

De gemidelde kotratio bedraagt 40%. In het verleden was er een structureel kwantitatief tekort aan studentenkamers, wat in bepaalde steden werd opgevuld. Er bestaat ook een kwalitatief tekort, waarbij oude koten moeten worden vervangen of aangepast aan evoluerende normen en standaarden. In de toekomst kan opnieuw een stijgende nood aan studentenhuisvesting worden verwacht, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Tegen 2030 is er een bijkomende nood aan ca. 95.000 koten, louter en alleen in functie van een toenemend aantal studenten. 

De huurprijzen variëren sterk afhankelijk van de studentenstad en vormen nog steeds dé belangrijkste keuzefactor voor studenten. De gemiddelde prijs voor een studentenkamer schommelt rond 400 euro / maand. Brussel is de duurste studentenstad. Sedert 2015 kent de markt een sterke toename qua transactionele activiteit, gedreven vanuit een aantal grotere investeerders en ontwikkelaars die actief zijn in dit segment. Yields schommelen rond 4,5% à 5,5% voor goed gelegen kwalitatieve studentencomplexen. Voor uitponding van individuele studentenunits ligt dit rond 3,5%. 

De Coronacrisis heeft hard ingebeukt op het studentenleven en leidde tot een boost in het afstandsonderwijs. De Coronacrisis heeft ook aangetoond dat studentenvastgoed het hoofd kan bieden aan sterk conjuncturele schommelingen. Het leven op de campus is ook meer dan louter leerstof vergaren. Het draagt bij tot de vorming van studenten en biedt een voedingsbodem voor hun latere professionele en private leven. 

In een markt die gekenmerkt wordt door verdere consolidatie en professionalisering zal in de toekomst ook rekening moeten worden gehouden met belangrijke evoluties, zoals het mentaal welzijn van de student. Ook het future proofen van gebouwen zal een speerpunt worden voor het verouderde en nieuwe patrimonium met aandacht voor het “Environmental, Social & Governance”-gebeuren. De digitale wereld zal steeds meer aan kracht winnen. Draadloos en supersnel zijn de codewoorden. Mits aandacht voor betaalbaarheid, komt dit de gebouwen en de service ten goede. Het draagt bij aan de aantrekkingskracht van een studentenstad op nationaal en internationaal vlak. Studentenhuisvesting speelt immers een cruciale rol in de ondersteuning van kwalitatief hoger onderwijs, de uitbouw van een kenniseconomie en de versterking van het socio-economisch weefsel van de ganse Belgische regio. 

Lees hier de volledige Kotkompas 2020

Wil je meer weten wat Stadim kan betekenen voor studentenvastgoed, neem vrijblijvend contact op met ons via info@stadim.be