de meerwaarde van stadim

de 4 pijlers van stadim

E1 = ERVARING Op basis van ervaring en binding met de praktijk heeft Stadim een historisch inzicht ontwikkeld in de vastgoedmarkt, dat voortspruit uit decennialang opgebouwde tijdreeksen en detailgegevens.

E2 = EXCLUSIVITEIT Stadim is de aanbieder van exclusief cijfermateriaal (bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek) dat geanalyseerd wordt aan de hand van financieel-economische parameters. Stadim sluit voor zichzelf elke activiteit als vastgoedmakelaar of - ontwikkelaar uit.

lees meer

onze diensten

Studies Strategie

immulator

gratis immulator

Stadim gaat Europese alliantie aan

Stadim is lid van de European Valuers’ Alliance (EVA). Hierdoor kan Stadim haar diensten niet alleen nationaal maar ook op Europees niveau aanbieden.

Lees meer

Onze filosofie